9 december, 2019

LUCKA 12 TORSDAG

Yoga är för alla 2019

Hur ofta skriver du? De flesta av oss kanske skriver mejl eller andra korta meddelanden varje dag men hur ofta skriver du något bara för din egen skull? Att regelbundet ta sig tid att skriva kan vara ett stöd i såväl goda som mer utmanande tider i livet. Det skrivna ordet har en stor kraft och det ger en möjlighet att se sig själv och sin situation utifrån. Genom skrivandet får tankar, drömmar och upplevelser en tydligare kontur och det kan uppenbara sig en klarare bild av vem du är och vart du är på väg.

Dagens aktivitet är alltså att skriva. År 2019 börjar gå mot sitt slut så tänk tillbaka på året som gått och skriv om tre saker som du har lärt dig. Fortsätt sedan med att skriva om något som du är redo att släppa. Till sist skriver du tre saker som du önskar fokusera på eller lära dig under nästkommande år.

Innan du börjar skriva kan det vara skönt att sträcka ut kroppen lite i en triangelposition (Utthita Trikonasana).

Gör så här: Ställ dig brett isär med benen och låt fötterna vara parallella. Vinkla höger fot så att foten är rak i linje med höger ben och knä och böj dig sidledes ner mot höger fot. Ta tag i stortån eller någonstans på benet med höger hand. Lyft och sträck upp vänster arm mot taket. Låt din blick riktas mot vänster hand /rakt utåt sidan eller ner i golvet. Stanna i positionen 5 andetag. Gör sedan samma sak på andra sidan.

Boka kurs eller workshop

Prenumerera på Ashtanga Yoga Karlstads nyhetsbrev


Förnamn*

Efternamn*

E-post adress*

Prenumerera på Ashtanga Yoga Karlstads nyhetsbrev

Förnamn*

Efternamn*

E-post adress*