Ashtanga ledd stående – drop-in

Ashtanga ledd stående – drop-in

18:30–19.00 Ledd klass, fundamentala positioner som övergår i Mysore-style
19.00–20.30 Mysore-träning, drop-in till 19:30

OBS! inställt den 14/12 pga ”Led Primary Series”

Lärare: Anette

Du guidas genom de fundamentala positionerna i första serien av ashtangayoga. Klassen övergår till Mysore-styel vilket innebär att du fortsätter i serien med att göra positionerna i ditt eget tempo så långt du har kommit i serien och dagsformen tillåter.

I Mysore-style finns det en lärare tillhands som hjälper dig med rörelserna och kan ge dig alternativ om du har någon form av begränsning och introducerar dig till nya positioner.