4 september, 2017

Ashtangayoga workshop med Tobias Palm

Ashtangayoga workshop med Tobias Palm 17-19 november 2017

En workshop för alla som…
• vill få en djupare förståelse för hur Ashtanga Vinyasa Yoga är uppbyggd och
• vill få med sig verktyg för att utveckla sin egen mysoreträning

Att utöva Ashtanga Vinyasa ger förutom den rent fysiska träningen även en träning för sinnet. Genom att fokusera på kvaliteten och räkningen av andetagen genom hela vinyasa-sekvensen, flyttas fokus från de fysiska ställningarna och man kommer i kontakt med yogans mer subtila skikt – dharana och dhyana, koncentration och meditation.

Guruji Sri K Pattabhi Jois kallade sin bok Yoga Mala och i bokens förord skriver Eddie Stern
”Mala is a sanskrit term that means garland. In India, there are many different kinds of malas. There are japamalas, made up of sacred beads strung on a thread which is used in a prayer for counting and keeping focus on the repetition of a mantra. There are pushpamalas, which are garlands of vivid flower, smelling of jasmine and other scents that are strung in form of wreaths and offered in worship to deities in home and temples. Guruji here offers another kind of mala, which is ancient in tradition, as sacred as a prayer, and as fragrant as flowers. His mala is a garland of yoga, in which each vinyasa is like a sacred bead to be counted and focused on, and each asana, is like a flower strung on the thread of the breath.”

Fredag 17/11 18:00-20:00 Introduktion
Form Follows Function – The fundamental foundations and openings and the play between breaths, bandha and gravity builds the structure, flow and grace of the Ashtanga Vinyasa Yoga.

Lördag 18/11 08:00-10:00 Mysore, grupp 1*
                       10:00-12:00 Ledd klass/ Mysore intro, grupp 2*
                       14:00-16:00 Workshop Ashtanga Vinyasa Yoga – The counted practice “….each vinyasa is like a sacred bead to be counted                                                               and focused on, and each asana, is like a flower strung on the thread of the breath.”

Söndag 19/11 08:00-10:00 Mysore, grupp 1*
                        10:00-12:00 Ledd klass/ Mysore intro, grupp 2*

Pris: 1 650 SEK för hela helgen
*max 12 deltagare i varje grupp, boka dig till en av grupperna.

Grupp 1: Mysore (för dig som är van utövare av Mysore-style)
Grupp 2: Ledd klass/ Mysore intro (för dig som är nybörjare och inte har praktiserat Mysore-style)

Boka dig här

OM TOBIAS PALM
Tobias är född och uppvuxen i Sverige, men flyttade till Norge 1997. Han är utbildad optiker. Under en period runt 2006, då han bodde i Buenos Aires för att lära sig argentinsk tango, upptäckte han yogan. Hans intresse för sambandet mellan andning, rörelse och intention i den argentinska tangon ledde honom vidare in på yogavägen. När han året därpå hade återvänt till Oslo började han praktisera, och senare arbeta, som assisterande lärare på Ellen Johannesens studio Ashtanga Yoga Oslo (AYO).
Det är samma kvaliteter som finns i tangon som ligger till grund för Tobias justeringar och mysoreundervisning. Han är inkännande, ödmjuk och respektfull. Rörelserna han arbetar med är i första hand jordande och främjar andningens kvalitet.
Under 2012 fullgjorde Tobias en 200 timmar lång lärarutbildning med John Scott. Sedan dess har han assisterat Scott på workshops och retreat i Norge, Sverige, Polen, Spanien och Indien. År 2016 blev Tobias certifierad som en av John Scotts få 500-level Graduate Teachers.
Titta gärna in på Tobias sida på Instagram: @obiwanyogi.